PAG Agency

Kinshasa

Kinshasa

Lubumbashi

Lubumbashi

Goma

Goma

Mbuji-Mayi

Mbuji-Mayi

Kananga

Kananga

Kisangani

Kisangani

Pour vos besoins de Fret, PAROUSIA GROUP, grâce à son service PAG-EXPRESS, achemine vos colis dans différentes provinces de la RDC, précisément à Kinshasa, Goma, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kananga et Lubumbashi